Montørapp

Dit nye effektive værktøj til dokumentation af alle typer serviceopgaver i din forsyning. Vil du have en app som er nem at bruge, tidsbesparende, holder styr på opgaverne og klare en effektiv dokumentation.

 

Så kontakt Tankegang på 70 12 44 12

Skræddersyet parløb

Appen er udviklet i tæt samarbejde med forsyningsselskaber.
Hvert trin i appen er løbende tilpasset montørernes
daglige arbejdsgang. Vi udvikler løbende nye funktioner.

 

Den gode planlægning

Løsningen tilbyder en bookingkalender, hvor forsyningen og kunden selv kan
booke og ændre en tid. Kalenderen samler yderligere alle montørers opgave
og tildeler opgaver til de montører, der har en ledig tid.

Det giver:

  • Bedre udnyttelse af montørernes arbejdstid
  • Mindre arbejde med planlægning
  • Bedre service for forbrugerne

En hurtig arbejdsproces

Appen er en papirfri løsning, der forenkler arbejdet for forsyningen og
forebygger menneskelige fejl. Dokumentation af montørens arbejde
registreres gennem enkelte trin i appen, blandt andet billeddokumentation.
Appen sender alle data direkte til kunden og til forsyningens system.

Du får derfor en løsning der:

Minimerer indtastnings fejl

 

Undgår bortkomne papirer

 

Fungerer online og offline

 

HØJNER SERVICENIVEAUET

 

Hvad får forbrugeren
ud af det?

Med bookingkalenderen kan forbrugeren booke og ændre en tid og få en automatisk påmindelse dagen før servicebesøget. Efter montørens besøg modtager forbrugeren en kvittering på mail eller SMS.

Alt i alt en løsning, der bidrager til en bedre service for kunden.

Forsyningens egen app

Montørapp er et selvstændigt produkt for hver enkelt forsyning.
Vi koder den med de funktioner, I har brug for og bygger den i forsyningens layout og farver.

Fjernvarme Fyn sparer tid og penge ved at bruge iPad i stedet for papir

Tankegangs Montør app er et effektivt værktøj, der har været med til at løfte effektiviteten og kvaliteten både internt og eksternt, fortæller Lars Rasmussen, der er teamleder for målerafdelingen hos Fjernvarme Fyn.

Fjernvarme Fyn er Danmarks 3. største fjernvarmeselskab med knap 300 ansatte og dækker varmebehovet i Odense og omegn svarende til mere end 90.000 boligenheder. Fjernvarme Fyn´s målerpark består af 67.000 elektroniske varmemålere.

 

Fra 3 til 24 mand

Lars Rasmussen fortæller, at de blev opmærksomme på Tankegangs løsning for omkring 3 år siden og startede med at lade de 3 montører, der arbejder med målerskift, skifte det papir de har brugt i mange år ud med en iPad. Overgangen til brug af iPad og en elektronisk løsning gik let.

Succesen viste sig så hurtigt, at ledningsafdelingens 17 mand også gik i gang med at bruge appen og siden er Montør Appen også taget i brug af de 2 montører, der fører tilsyn med nye installationer og 2 teknikere som besøger kunder med dårlig afkøling. Dagligt bruger omkring 24 medarbejdere i både måler- og ledningsafdelingen hos Fjernvarme Fyn Tankegangs Montør App.

 

Foto fra kundens installation

Målerafdelingens tre montører bruger iPad til at få overblik over deres opgaver, svare på en række spørgsmål om den måler de aktuelt står ved og dokumentere placering og installation ved hjælp af fotos. Alle iPads, og de informationer der indsamles, udveksles løbende med deres centrale it-system på kontoret.

“De fotos vi tager med Montør App, har vi også stor glæde af senere når vi, eksempelvis støder på ændringer hos en kunde. Det kan være de har sat noget op foran måleren og vi kan så vise at sådan har det ikke altid været”, fortæller Lars Rasmussen.

 

Opgaver vises på kort

I dag vises de mange opgaver montørerne har på en lang liste. Når en opgave er udført, skal en ny i gang og som det er i dag skal montører ved hjælp af sit lokalkendskab gætte sig til hvilken opgave de er nærmest, så de bruger mindst mulig tid på transport. En af de nye funktioner er, at alle opgaver kan vises på et kort. Det vil gøre brugen endnu mere effektiv.

 

Kvaliteten af VVS-installatørernes arbejde er øget væsentligt

Når en VVS installatør har sat en ny varmemåler op, møder en af de montører der fører tilsyn, op på adressen, og her tager vedkommende nogle billeder af installationen. De tjekkes efterfølgende af Lars Rasmussen og er der fejl og mangler, så kan VVS installatøren, der selvfølgelig skal rette fejlen, også risikere at få en bøde. Det har i den grad medført en kvalitetsforbedring.

Når egne montører har lavet en ændring, kan den også straks tjekkes på kontoret hos Lars Rasmussen. Spurgt til Montør Appens stabilitet er Lars Rasmussen også positiv. Den er meget stabil i brug. Når det kommer til support, tøver han ikke: I er meget hurtige!

Lars Rasmussen har netop aftalt, at Tankegang skal udvikle en række nye funktioner til Montør Appén, der vil øge effektiviteten endnu mere.

 

Kontakt

Søren Borup Winther / soren@tankegang.dk / 5373 1211

Thisted Varmeforsyning opfandt en app til energitilskud 

Proceduren med at søge energitilskud er besværlig for håndværkere. Så besværlig, at mange hopper over og ikke rådgiver deres kunder om det. Da Thisted Varmeforsyning efter et år havde fået 0 ansøgninger via lokale håndværkere, fik serviceteknikeren den idé, at ansøgningen måtte kunne klares nemmere for alle parter via en app.

 

Trin for trin

Thisted Varmeforsyning havde i forvejen gode erfaringer med montørapp fra Tankegang, så serviceteknikeren ringede til Søren Borup Winther og forelagde sin idé.

“Søren og jeg gennemgik hele proceduren med at søge energitilskud trin for trin – lige som vi har gjort med appen til målerskifte. Det er en god måde at gøre det på, for så er appen til at forstå for alle, der skal bruge den”, påpeger serviceteknikeren.

Resultatet blev en app, skræddersyet til installatører i Thy, der skal søge om tilskud til nøjagtigt de løsninger, Thisted Varmeforsyning giver penge til.

 

Selvinstruerende

Alt foregår via appen. Når installatøren kommer ud til kunden første gang, kan han sætte proceduren i gang via appen. Så er oplysningerne gemt og kan hurtigt findes frem, når projektet skrider længere frem.

“Det er jo sådan, at man skal søge tilskud, inden man sætter arbejdet i gang. Det glemmer mange, men med appen er det slet ikke besværligt. Den er selvinstruerende, og det tager få minutter at gøre arbejdet”, forklarer serviceteknikeren.

 

Kontakt

Søren Borup Winther / soren@tankegang.dk / 5373 1211

Nemt og intuitivt mener
SK Forsyning

 

Opdateres hver nat

Fra hans stol var det et krav, at løsningen kunne integreres i SK Forsynings digitale platform, hvor hjertet er en XML-fil . Det kunne Tankegang leve op til. Montørappen bliver opdateret med data fra SK Forsyning hver nat, så det altid er de nyeste kundedata, der ligger på montørernes iPad eller iPhone. Efter ønske fra montørerne er der en ekstra sikkerhed, så de skal indtaste nummeret på den måler, de står for at skulle skifte og modtage en bekræftelse, inden de går i gang med arbejdet.

 

Tilpasset SK Forsynings behov

SK Forsyning er snart færdig med at installere 55.000 fjernaflæste målere, og Tankegangs montørapp er et værktøj til den løbende drift. Det skal bruges ved udskiftning, nedtagning og installation af nye målere.

“Jeg vil ikke kalde det et standardsystem, for vi har fået en løsning, der er 100 pct. tilpasset vores behov. Vi har ændret lidt på rækkefølgen i proceduren, og vi har fået solcellekunder med”, fortæller udviklingskonsulenten.

Et konkret ønske fra montørerne var at hente billeder fra kamerarullen i stedet for at tage dem som en del af opgaven med at skifte måleren.

“Forstil dig, at en montør står nede i en målerbrønd, hvor der er vand i bunden. Så er det rart, at hun eller han bare tager billederne og så ordner resten senere. Det kan vi nu, og det er vi meget tilfredse med”, siger Kasper Binderup Sigaard.

 

Lynhurtig hjælp fra Tankegang

Et hvert system har sine småfejl, når det kommer i brug, og her er Kasper Sigaard superglad for Tankegang.

“Når vi ringer, bliver det løst samme dag eller dagen efter. Det er vi ikke vant til. Hos Tankegang er der ikke noget med at vente 8 dage på en supportsag, og der er vi så glade for”, pointerer Kasper Sigaard.

SK Forsyning har udvidet sin løsning over et par omgange, og det er hver gang sket efter behov, som montørerne har påpeget. For Kasper Sigaard er det afgørende for succes med et it-projekt, at man bruger tid på processen og inddrager de medarbejdere, der skal arbejde med softwaren i dagligdagen.

 

Kontakt

Søren Borup Winther / soren@tankegang.dk / 5373 1211

Alt er klar!

Vi integrerer med en række systemer og hjælper alle i gang med arbejdet.
Alle funktioner i montørappen er klar og kræver kun data fra din forsyning.

Kontakt oplysninger

Tankegang A/S
Jernbanegade 8
9870 Sindal

Telefon
70 12 44 12

Kontaktperson
Søren Borup Winther

Kunder