Montørapp

Tidsbesparende forsyningsværktøj til service og vedligeholdelse af el-, vand-, og varmemålere.

  • Booking af service/skifte af måler
  • Planlægning af service
  • Indbygget dokumentation
  • Individuel tilpasning til jeres behov
Kontakt os
 

Den gode planlægning

MontørApp indeholder bookingskalender hvor forsyningen og kunden selv kan booke og ændre en tid. Kalenderen samler alle montørers opgaver og tildeler opgaver til de montører, der har en ledig tid.

Dokumentation af montørens arbejde registreres gennem de enkelte trin i appen. Herefter sendes alle data direkte til kunden og til forsyningens system.

 

Skræddersyet parløb

Appen er udviklet i tæt samarbejde med forsyningsselskaber og er et selvstændigt produkt for hver enkelt forsyning.

Vi koder den med de funktioner, I har brug for og bygger den i forsyningens layout og farver.

Hvert trin i appen er løbende tilpasset montørernes daglige arbejdsgang. Vi udvikler løbende nye funktioner sammen

 

Hvad får forbrugeren ud af det?

Med bookingkalenderen kan forbrugeren booke og ændre en tid og få en automatisk påmindelse dagen før servicebesøget. Efter montørens besøg modtager forbrugeren en kvittering på mail eller SMS.

Alt i alt en løsning, der bidrager til en bedre service for kunden.

En hurtig arbejdsproces

Appen er en papirfri løsning, der forenkler arbejdet for forsyningen og forebygger menneskelige fejl. Dokumentation af montørens arbejde registreres gennem enkelte trin i appen, blandt andet billeddokumentation. Appen sender alle data direkte til kunden og til forsyningens system.

Du får derfor en løsning der:

  • Minimerer indtastnings fejl
  • Undgår bortkomne papirer
  • Fungerer online og offline
  • Højner Serviceniveauet

Fjernvarme Fyn sparer tid og penge ved at bruge iPad i stedet for papir

Tankegangs Montør app er et effektivt værktøj, der har været med til at løfte effektiviteten og kvaliteten både internt og eksternt, fortæller Lars Rasmussen, der er teamleder for målerafdelingen hos Fjernvarme Fyn.

Fjernvarme Fyn er Danmarks 3. største fjernvarmeselskab med knap 300 ansatte og dækker varmebehovet i Odense og omegn svarende til mere end 90.000 boligenheder. Fjernvarme Fyn´s målerpark består af 67.000 elektroniske varmemålere.

Fra 3 til 24 mand

Lars Rasmussen fortæller, at de blev opmærksomme på Tankegangs løsning for omkring 3 år siden og startede med at lade de 3 montører, der arbejder med målerskift, skifte det papir de har brugt i mange år ud med en iPad. Overgangen til brug af iPad og en elektronisk løsning gik let.

Succesen viste sig så hurtigt, at ledningsafdelingens 17 mand også gik i gang med at bruge appen og siden er Montør Appen også taget i brug af de 2 montører, der fører tilsyn med nye installationer og 2 teknikere som besøger kunder med dårlig afkøling. Dagligt bruger omkring 24 medarbejdere i både måler- og ledningsafdelingen hos Fjernvarme Fyn Tankegangs Montør App.

Foto fra kundens installation

Målerafdelingens tre montører bruger iPad til at få overblik over deres opgaver, svare på en række spørgsmål om den måler de aktuelt står ved og dokumentere placering og installation ved hjælp af fotos. Alle iPads, og de informationer der indsamles, udveksles løbende med deres centrale it-system på kontoret.

“De fotos vi tager med Montør App, har vi også stor glæde af senere når vi, eksempelvis støder på ændringer hos en kunde. Det kan være de har sat noget op foran måleren og vi kan så vise at sådan har det ikke altid været”, fortæller Lars Rasmussen.

Opgaver vises på kort

I dag vises de mange opgaver montørerne har på en lang liste. Når en opgave er udført, skal en ny i gang og som det er i dag skal montører ved hjælp af sit lokalkendskab gætte sig til hvilken opgave de er nærmest, så de bruger mindst mulig tid på transport. En af de nye funktioner er, at alle opgaver kan vises på et kort. Det vil gøre brugen endnu mere effektiv.

Kvaliteten af VVS-installatørernes arbejde er øget væsentligt

Når en VVS installatør har sat en ny varmemåler op, møder en af de montører der fører tilsyn, op på adressen, og her tager vedkommende nogle billeder af installationen. De tjekkes efterfølgende af Lars Rasmussen og er der fejl og mangler, så kan VVS installatøren, der selvfølgelig skal rette fejlen, også risikere at få en bøde. Det har i den grad medført en kvalitetsforbedring.

Når egne montører har lavet en ændring, kan den også straks tjekkes på kontoret hos Lars Rasmussen. Spurgt til Montør Appens stabilitet er Lars Rasmussen også positiv. Den er meget stabil i brug. Når det kommer til support, tøver han ikke: I er meget hurtige!

Lars Rasmussen har netop aftalt, at Tankegang skal udvikle en række nye funktioner til Montør Appén, der vil øge effektiviteten endnu mere.

Nemt og intuitivt mener SK Forsyning

Opdateres hver nat

Fra hans stol var det et krav, at løsningen kunne integreres i SK Forsynings digitale platform, hvor hjertet er en XML-fil . Det kunne Tankegang leve op til. Montørappen bliver opdateret med data fra SK Forsyning hver nat, så det altid er de nyeste kundedata, der ligger på montørernes iPad eller iPhone. Efter ønske fra montørerne er der en ekstra sikkerhed, så de skal indtaste nummeret på den måler, de står for at skulle skifte og modtage en bekræftelse, inden de går i gang med arbejdet.

Tilpasset SK Forsynings behov

SK Forsyning er snart færdig med at installere 55.000 fjernaflæste målere, og Tankegangs montørapp er et værktøj til den løbende drift. Det skal bruges ved udskiftning, nedtagning og installation af nye målere.

“Jeg vil ikke kalde det et standardsystem, for vi har fået en løsning, der er 100 pct. tilpasset vores behov. Vi har ændret lidt på rækkefølgen i proceduren, og vi har fået solcellekunder med”, fortæller udviklingskonsulenten.

Et konkret ønske fra montørerne var at hente billeder fra kamerarullen i stedet for at tage dem som en del af opgaven med at skifte måleren.

“Forstil dig, at en montør står nede i en målerbrønd, hvor der er vand i bunden. Så er det rart, at hun eller han bare tager billederne og så ordner resten senere. Det kan vi nu, og det er vi meget tilfredse med”, siger Kasper Binderup Sigaard.

Lynhurtig hjælp fra Tankegang

Et hvert system har sine småfejl, når det kommer i brug, og her er Kasper Sigaard superglad for Tankegang.

“Når vi ringer, bliver det løst samme dag eller dagen efter. Det er vi ikke vant til. Hos Tankegang er der ikke noget med at vente 8 dage på en supportsag, og der er vi så glade for”, pointerer Kasper Sigaard.

SK Forsyning har udvidet sin løsning over et par omgange, og det er hver gang sket efter behov, som montørerne har påpeget. For Kasper Sigaard er det afgørende for succes med et it-projekt, at man bruger tid på processen og inddrager de medarbejdere, der skal arbejde med softwaren i dagligdagen.

Nogle af vores gode referencer

Midtfyns Energi
Vestforsyning
SK forsyning
Marienlyst
Skive Vand
Viborg Varme
Thisted Vand
Hofor
Fjernvarme Fyn
Thisted Varme
Vores Elnet
GEV

Alt er klar!

Vi integrerer med en række systemer og hjælper alle i gang med arbejdet.
Alle funktioner i montørappen er klar og kræver kun data fra din forsyning.

Kontakt oplysninger

Tankegang A/S
Jernbanegade 8
9870 Sindal

Kontaktperson
Søren Borup Winther


soren@tankegang.dk


5373 1211